V&G-plannen en V&G coördinator

In de bouw komen helaas nog steeds veel ongelukken voor. Voor een bouwproject met mogelijke veiligheidsrisico’s is een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) verplicht. Naast een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bevat het plan een set maatregelen om de medewerkers in het project veilig te laten werken. AVA Adviseurs ondersteunt hoofdaannemers met het opstellen van V&G-plannen en met V&G-coördinatie.