Metingen

Metingen vinden plaats om kwantitatieve gegevens te verkrijgen over bijvoorbeeld blootstelling aan chemische stoffen of geluidsvolumes. Vaak gebeurt dit om deze gegevens te vergelijken met een wettelijke norm of om ze vast te leggen in een dossier. AVA Adviseurs heeft de expertise in huis om onder meer de volgende metingen uit te voeren en deze conform wet- en regelgeving te registreren:

  • Lichtmetingen
  • Luminantiemetingen
  • Geluidsmetingen
  • Binnenklimaatmetingen
  • EMV (Elektro Magnetische Velden)
  • Blootstelling en aanwezigheid van chemische dampen
  • Fijn (respirabel) stofmetingen
  • Luchtstroommetingen
  • Schimmel- en bacteriemetingen

Kwantitatieve schattingen

Metingen zijn relatief kostbaar. Maar het is niet altijd noodzakelijk om te meten. Om bijvoorbeeld blootstelling aan een chemische stof te bepalen volstaat soms ook een kwantitatieve (onderbouwde) schatting. Beiden methoden worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie geaccepteerd. In een gesprek kunnen wij samen met u bepalen wat de mogelijkheden zijn en wat voor u de beste resultaten oplevert.

Meer weten over onze metingen en kwantitatieve schattingen?