Werkwijze

Projecten, detachering of abonnement

AVA Adviseurs stemt zijn dienstverlening af op wat uw onderneming nodig heeft. De ene keer is dat een afgebakende opdracht, de andere keer een traject waarvoor een adviseur of trainer op de werkvloer nodig is. Daarom werken wij op projectbasis, via detachering en in de vorm van abonnementen. U kiest.

Projectbasis

Hebt u een afgebakend vraagstuk, bijvoorbeeld het actualiseren van uw RI&E of het opstellen en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem? Dan werken wij op projectbasis.

Detachering

Als een project gedurende een aantal maanden specialistische aandacht nodig heeft, kunnen we een specialist bij u detacheren. Bijvoorbeeld als uw medewerkers ondersteuning nodig hebben bij hun handelingen op het gebied van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM).