RI&E

De Arbowet verplicht elke onderneming met personeel om de risico’s van de onderneming in kaart te brengen en zo nodig maatregelen te nemen voor een gezonde en veilige werkplek. De bijbehorende Risico-Inventarisaties & Evaluaties (RI&E’s) behoren tot de kernexpertises van AVA Adviseurs. Wij voeren RI&E’s uit voor veel verschillende werkvelden: zware industrie, maakindustrie en bouw en infra, maar ook onderwijs, dienstensector, detailhandel en ambachtelijke bedrijven.